Proiect

Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"       

CERDOCT - POSDRU/107/1.5/S/79073
Prezentare Imprimare Email

 

     Universitatea Nicolae Titulescu din București în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Sofia, Universitatea din Miskolc, Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Universitatea din Petroșani, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești și Universitatea Titu Maiorescu din București anuntă damararea, începând cu data de 1 Decembrie 2010, proiectului “Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"” ID 79073, partea a programului “Investește in oameni!”, co-finanțat prin intermediul Fondului Social European – Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu numărul de identificare POSDRU/107/1.5/S/79073.
     Programul de burse naționale și transnaționale se adresează doctoranzilor, în științe din cadrul școlilor doctorale ale partenerilor naționali, care sunt selectați prin concurs pe baza unui examen scris si oral prin care vor fi verificate: a) Media anilor precedenți de studiu; b) Cunoștințe generale și de specialitate referitoare la domeniul de doctorat; c) Competență lingvistică pentru o limba de circulație internațională; d) Certificarea abilităților de cercetător prin: - participarea la sesiuni științifice; - lucrări publicate anterior; - contracte de cercetare.


DOWNLOAD  METODOLOGIE ACORDARE BURSE

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

   Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.