Proiect

Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"       

Activităţi Imprimare Email
Luni, 10 Ianuarie 2011 11:09
Crearea și dezvoltarea unui cadru calitativ pentru cercetarea doctorală în cadrul rețelei proiectului ID 79073
Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare doctorală la standarde europene pentru doctoranzii proiectului 79073
Organizarea de manifestări științifice (sesiuni, workshop-uri și conferinte) cu secțiuni interdisciplinare, secțiuni pe specialități și secțiuni privind egalitatea de șanse, nediscriminarea, dezvoltarea durabilă și protecția mediului în vederea dezvoltării
Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi prin intermediul FSE-POSDRU
Monitorizarea și evaluarea rezultatelor calitative ale sprijinului financiar

 

Ultima actualizare în Luni, 10 Ianuarie 2011 12:00