Proiect

Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"       

Rezultate Anticipate Imprimare Email
Luni, 10 Ianuarie 2011 11:09
Proiectul va contribui la creșterea numarului, dar mai ales a calității doctornzilor din școlile implicate în proiect, cu efecte benefice asupra ponderii doctoranzilor care vor obtine titlul de doctor. Stagiile în străinătate vor facilita accesul la resurse de învăţare şi cercetare competitivite, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea formării doctoranzilor şi o mai bună pregătire a lor ca cercetători, precum şi la îmbunătăţirea activităţilor de cercetare în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat. După absolvire, cercetătorii vor putea fi susținuți în continuare în dezvoltarea lor profesională prin organizarea de programe postdoctorale. De asemenea, prin creșterea numărului de cercetători tineri absolvenți ai programelor doctorale, proiectul va contribui la reconstrucția cercetării științifice românești, la sporirea capacității de creativitate și inovare și la reducerea tendinței de îmbătrânire a resurselor umane din cercetare.

 Ultima actualizare în Luni, 10 Ianuarie 2011 12:01