Proiect

Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"       

Module de cercetare Imprimare Email
Luni, 10 Ianuarie 2011 11:10

În cadrul acestui proiect doctoranzii vor avea posibilitatea să parcurgă module de cercetare prin care își vor dezvolta abilitățile de cercetare doctorală la standarde științifice ridicate. Modulele amintite vor avea următoarea tematică:
Modulul 1. Pregătire complementară în domeniul accesării fondurilor structurale, în domeniul managementului de proiect și al dezvoltării durabile
Modulul 2. Concepere și propunere de proiecte de cercetare
Modulul 3. Metodologia cercetării științifice în ciclul III Bologna. Metodologia documentării. Lectura critică a articolelor științifice
Modulul 4. Fundamente în cercetarea doctorală aprofundată. Metode și tehnici utilizate în cercetarea doctorală. Cercetare cantitativă și calitativă în dezvoltarea lucrărilor științifice
Modulul 5. Metodologia redactării articolelor. Principii de scriere științifică. Teza de doctorat


 

Ultima actualizare în Luni, 24 Ianuarie 2011 11:35